NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

Mona Gammelli

Mona Gammeli har en grunnutdanning i sykepleie og et hovedfag (master) i klinisk sykepleie om hvordan forstå tro i mennesket fra et fenomenologisk perspektiv. Ferdigutdannet hypnoterapeut ved Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose i 2020. Hun har jobbet mange år som sykepleier og som universitets/høgskolelektor ved OsloMet, Oslo metropolitan University Storbysuniversitet og ViD, Vitenskapelig høgskole. Mona Gammeli er opptatt av å ivareta det medmenneskelige optimalt i sine behandlinger. Å forstå hvordan best mulig ivareta en pasient eller klient vil etikk og moral være førende. Dermed vil også etikk og moral være en del av hennes arbeid som hypnoterapeut.

    NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose