NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

NIHH tilbyr redusert studieavgift for:

 • Leger, psykiatere, psykologer, sykepleiere og for personer med annen helserelatert utdanning.
 • Hypnoterapeuter som kan dokumentere gjennomført kurs/utdanning i hypnoterapi eller klinisk hypnose fra en annen utdanningsaktør enn NIHH og kan vise til minst 40 timers klasseromsundervisning. NB! Kurs eller undervisning over nett kvalifiserer ikke til reduksjon av semesteravgift. 

Dato for NIHH samlinger i Oslo:

 • Første semester 1 - 2024
 • 28. - 29. september
 • 26. - 27. oktober
 • 16. - 17. november
 • 07. - 08. desember
 • Andre semester 2 - 2025
 • 04. - 05. januar
 • 01. - 02. mars
 • 12. - 13. april
 • 10. - 11. mai
 • Tredje semester 3 - 2025
 • 30. - 31. august
 • 20. - 21. september
 • 11. - 12. oktober
 • 22. - 23. november
 • Fjerde semester 4 - 2026
 • 10. - 11. januar
 • 14. - 15. februar
 • 14. -15. mars
 • 25. - 26. april
 • 05. - 07. juni
  NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose