NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

Krav og godkjenning

Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose (NIHH) er den eneste utdanningsaktøren i Norge, som innfrir de krav for utdanning som kreves for at en hypnoterapeut skal kunne benytte tittelen Registrert Hypnoterapeut.

Medlemskap i NFKH

For å kunne benytte den beskyttede tittelen Registrert hypnoterapeut stilles det krav til utdanning, og krever medlemskap i utøverorganisasjon som har godkjenning for behandlingsformen hypnoterapi og for tittelen hypnoterapeut fra Helsedirektoratet. NFKH er en godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet. NIHH hypnoterapeuter kvalifiserer til medlemskap i NFKH.

NIHH jobber for at det skal holdes høy faglige kvaliteten på hypnoterapeuter og fagfeltet hypnoterapi. Utdanningen som NIHH tilbyr er tilpasset de som ønsker å jobbe profesjonelt med hypnoterapi. Personer som søker studieplass på NIHH kommer fra mange forskjellige yrker. NIHH har også studenter som har søkt omskolering eller som ønsker å komme tilbake i arbeidslivet igjen, uansett om behovet er full- eller deltidsstilling. Etablerte behandlere som har tatt utdanningen hos NIHH som ekstra spesialisering, melder om betydelig bedre resultater og økt omsetning eller de tok i bruk hypnoterapi i deres praksis. Psykologer, leger, psykiatere og annet helsepersonell som ønsker å kunne benytte hypnoterapi eller deler av hypnoterapi i møte med deres pasienter har også hatt stor nytte av NIHH sin utdanning.

    NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose