NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

NIHH har fokus på at det holdes høy faglig kvalitet på utdanning innen fagfeltet hypnoterapi.

Utdanningen som NIHH tilbyr passer for personer som ønsker:

  • å jobbe som profesjonell hypnoterapeut
  • å benytte klinisk hypnose og/eller hypnoterapi som komplementær behandling
  • å implementere hypnoterapi og/eller klinisk hypnose i sitt virke som psykolog, psykiatrisk sykepleier, terapeut eller andre passende yrkesgrupper 
  • egenutvikling og dypere forståelse av seg selv og andre mennesker

Norsk Forbund for Klinisk Hypnose, NFKH – et fagforbund for hypnoterapeuter

NFKH er fagforbund, for  hypnoterapeuter og for terapiformen hypnoterapi, som er godkjent av Helsedirektoratet.

NFKH jobber for at hypnoterapeuter skal holde et høyt faglig nivå. Det er grunnen til at NFKH setter høye krav for godkjenning av utdanninger innen hypnoterapi og klinisk hypnose.

NFKH godkjenner kun utdanningsaktører som innfrir høye fagkrav og de krav for utdanning Helsedirektoratet la til grunn, for registrering av tittelen hypnoterapeut og terapiformen hypnoterapi i utøverreg. i Brreg., i 2016.  

Det var Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH) som sørget for at terapiformen hypnoterapi og tittelen hypnoterapeut i fikk sin første offentlige godkjenning i Norge. 

Krav og godkjenning 

NIHH har siden 2016 vært den eneste utdanningsaktøren i Norge som innfrir Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH) sine høye fagkrav, som NFKH legger til grunn for å kunne gi godkjenne til utdanninger innen hypnoterapi og klinisk hypnose. NFKH er godkjent av Helsedirektoratet, og er det eneste fagforbundet i Norge som er kun for hypnoterapeuter.

    NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose