NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

Kursmateriell: 

 • Kompendium: Et kompendium for hver samling/modul. 
 • Video: Studentene får tilgang til forskjellige type  undervisningsvideoer. Videoer som bl.a. demonstrerer forskjellig gjennomføring av klinisk hypnose, klassisk hypnoterapi og moderne hypnoterapi. Videoer som inneholder forelesninger, videoer som demonstrerer forskjellige hypnoterapeutiske/psykoterapeutiske metoder og teknikker, og videoer som demonstrerer behandling av forskjellige problemstillinger.
 • Lukket forum: Studentene får tilgang til et lukket administrativt- og diskusjonsforum.

Samlinger og selvstudie

 • Det er totalt 17 fysiske helgesamlinger og tre digitale samlinger over to år. Enkel buffet på samlingene.
 • Innholdet på de fysiske samlingene består fortrinnsvis av forelesning, demonstrasjon, øving og ferdighetstrening i små grupper, gruppearbeid, debriefing, faglige diskusjoner i plenum og klientarbeid med «ekte klienter». 
 • Under studieforløpet legges det til rette for studentenes egenutvikling.
 • Studentene må påberegne selvstudie, oppgaveløsning og praktisk  ferdighetstrening.
 • Det oppfordres til at studentene deltar i kollokviegrupper.

Elever med gjennomført og bestått eksamen oppnår følgende tittel pr. semester:

 • Semester 1: Diplom Hypnoterapeut – du kan gjennomføre klinisk hypnose og klassisk hypnoterapi.
 • Semester 2: Diplom Klinisk Hypnoterapeut – du kan praktisere klinisk hypnose, klassisk hypnoterapi, regresjon og et utvalg av moderne hypnoterapi.
 • Semester 3: Spesialisert Hypnoterapeut – du kan praktisere klinisk hypnose, klassisk hypnoterapi, moderne hypnoterapi. Du kan «skreddersy» behandlinger og spesialtilpasse alle behandlinger fortløpende ut i  behov. Du kan gi slipp på gammeldagse standardiserte behandlingsoppskrifter og jobbe ut i fra hele mennesket, og dermed gjennomføre individuelle, solid og dyptgående behandlinger.
 • Semester 4: Diplom Avansert Hypnoterapeut og Diplom Sertifisert NIHH hypnoterapeut – du kan praktisere klinisk hypnose, klassisk hypnoterapi, moderne hypnose på et særdeles høyt nivå. Du er kvalifisert til å utøve hypnoterapi på en trygg og profesjonell måte. Med integrerte praktiske ferdigheter, kunnskap og dyp forståelse innen fagfeltet, vil du være på elitenivå innen hypnoterapi og klinisk hypnose. I tillegg til å «skreddersy», utføre tilpasset terapi fortløpende og gjennomføre individuelle behandlinger, skal du kunne jobbe ut i fra hele mennesket med hensyn til alt hva det innebærer. Kunsten å kunne utføre spesialtilpassede dyptgående behandlinger fortløpende ut i fra den enkelte klient/pasient i hypnoterapi lærer du kun hos NIHH.  

For å oppnå Diplomet Sertifisert NIHH Hypnoterapeut må studenten bestå en praktisk eksamen (med ekstern sensor) og en teoretisk eksamen. Det påløper ingen ekstra eksamensavgift under utdanningen.

For å oppnå diplomet Sertifisert NIHH Hypnoterapeut må studenten vise til integrerte ferdigheter og dybdekunnskap i faget.

For å kunne utføre hypnoterapi på et høyt nivå må dybdekunnskap og praktiske ferdigheter integreres over tid. NIHH sitt undervisningsopplegg er tilrettelagt for dette, og sørger for at NIHH studentene får den beste mulighet til å tilegne seg høy faglig kompetanse, hvor dybdekunnskap og ferdigheter innen fagfeltet er godt integrert hos den enkelte. 

Gjennomført studie kvalifiserer til medlemskap i NFKH

 • Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH) er det eneste fagforbundet i Norge kun for hypnoterapeuter, og som er godkjent av Helsedirektoratet.
 • I 2015, som først i Norge, mottok NFKH en offentlig godkjenning fra Helsedirektoratet en godkjenning  for tittelen hypnoterapeut og terapiformen hypnoterapi. 
 • NFKH er fortsatt Norges eneste utøverorganisasjon med offentlig godkjenning kun for hypnoterapeuter og for terapiformen hypnoterapi.
 • NFKH er opptatt av kvalitet og har derfor landets høyeste fagkrav til utdanning innen hypnoterapi og klinisk hypnose.
 • Medlemskap i NFKH og registrering i utøverregisteret gir rett til benytte tittelen Registrert hypnoterapeut. 
 • NFKH sine medlemmer innfrir de høyeste krav for registrering av hypnoterapeuter i Brreg. (Utøverorganisasjoner stiller forskjellige krav for registrering av hypnoterapeuter i Brreg). 
Studentmedlemskap hos NFKH

Studenter som er under utdanning hos NIHH kan søke studentmedlemskap i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH).
Studentmedlemskap i NFKH innebærer bl.a. at studenten får ansvarsforsikring og kan benytte NFKH sin logo ved å opplyse at hen er under utdanning.

Målgruppe for NIHH sin utdanning er: personer som  ønsker en solid og grundig utdanning innen hypnoterapi og klinisk hypnose. 

NIHH sin utdanning passer for personer som har et eller flere av følgende mål:

 • arbeide profesjonelt som hypnoterapeut, enten som privatpraktiserende hypnoterapeut eller i annen passende arbeidssituasjon
 • benytte deler av hypnoterapi og/eller klinisk hypnose eller elementer fra fagfeltet i sitt yrke
 • tilegne seg utvidet kunnskap innen et spennende fagfelt, for vekst og nytte gjennom hele livet
 • lære nyttig spesialkunnskap innen ledelse
 • få enda bedre selvinnsikt, egenutvikling, forståelse av seg selv og andre 

Diplom og kursbevis:

 • Etter fullført og bestått 1. semester tildeles kandidaten kursbevis og diplom: Diplom Hypnoterapeut
 • Etter fullført og bestått 2. semester tildeles kandidaten kursbevis og diplom: Diplom Klinisk Hypnoterapeut.
 • Etter fullført og bestått 3. semester tildeles kandidaten kursbevis og diplom: Diplom Spesialisert Hypnoterapeut
 • Etter fullført og bestått 4. semester tildeles kandidaten kursbevis og diplom: Diplom Avansert Hypnoterapeut.
 • Ved fullført og bestått hele utdanningen oppnår kandidaten det store diplomet: Diplom Sertifisert NIHH Hypnoterapeut.

Opptakskrav

 • Fylt 25 år
 • Tilleggskrav for minoritetsspråklige: norskkunnskaper tilsvarende høyere mellomnivå - norsk muntlig og skriftlig minimum nivå B2.

Gjennomføring av semestrene

Du bestemmer selv om du ønsker å fullføre alle fire semestrene fortløpende, eller  gjennomføre dem trinnvis over lengre perioder, eventuelt å avslutte etter gjennomført enkeltsemester.

Påmelding

Fortløpende opptak!

Bindende påmelding!

Begrenset antall plasser!

  NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose