NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

Hvem passer utdanningen for?

 • Utdanningen passer for de som jobber med mennesker, for de som ønsker å jobbe med mennesker og for alle som ønsker å jobbe profesjonelt med hypnoterapi.
 • Personer som søker studieplass på NIH kommer fra alle slags yrkesgrupper. For personer som ønsker å hjelpe mennesker, kan hypnoterapi være et godt valg. Utdanningen har fokus på å utdanne profesjonelle og kan passe for deg som søker omskolering, eller ønsker å komme tilbake i arbeidslivet igjen. Dette uansett om ditt behov er full- eller deltidsstilling.
 • Leger, psykiatere, psykologer, psykoterapeuter, sykepleiere og andre som allerede jobber innen helse, og som gjennomfører NIH sitt to-årlige studie, finner den kunnskapen de tilegner seg på utdanningen nyttig for sitt virke. God innsikt i faget gjør det enkelt å kunne trekke ut aktuelt fagstoff for å tilpasse og benyttes det i deres arbeid.
 • Utdanningen lar seg godt kombinere sammen med en fulltids jobb.

Samlinger og selvstudie?

 • Studiet er lagt opp med helgesamlinger hvor det undervises i teori og demonstrasjoner i form av live eller film av ulike klientkonsultasjoner, samt selvøvelse som terapeuter i mindre grupper.
 • Studentene må påberegne selvstudie, oppgaveløsning og praktisk øving mellom samlingene.
  Det oppfordres at studentene også deltar i kollokviegrupper.

Gjennomført studie kvalifiserer til medlemsskap i NFKH

 • NFKH – Norsk Forbund For Klinisk Hypnose – er en godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet.
 • Det er kun medlemmer av NFKH som kan registrere seg som Hypnoterapeut i Brønnøysund.
 • Kvalifiserer til Registrert Hypnoterapeut.

Studenter som er under utdanning i NIHH kan søke studentmedlemskap i NFKH.
De kan da benytte NFKH sin logo og få ansvarsforsikring.

Kursmateriell:

 • Studentene mottar pensumlitteratur elektronisk, får tilgang på et lukket administrativt- og diskusjonsforum. Ved bestått deleksamen ved hvert semester og avsluttende eksamen mottar studentene eksamensdiplom.
 • For selvstudie får studentene tilgang til videoer og lydfiler.

Elever med gjennomført og bestått semester oppnår følgende titler:

 • Semester 1: Diplom Hypnoterapeut
 • Semester 2: Avansert Diplom Hypnoterapeut
 • Semester 3: Spesialisert Hypnoterapeut
 • Semester 4: Sertifisert NIHH Hypnoterapeut

Diplom og kursbevis:

 • Det er kun kvalifiseringen av Sertifisert NIHH Hypnoterapeut som åpner for mulighet til å kunne benytte tittelen Registrert Hypnoterapeut.
 • For å motta diplom på 1. – 3. semester kreves det bestått teoretisk eksamen på hvert av de tre semestrene.
  Teoretisk eksamen på 1.-3. semester er frivillig.
 • For å motta kursbevis 1. – 4. semester, så kreves at gjeldende semester er fullført.

 

Opptakskrav

 • Ingen forkunnskaper.
 • Fylt 23 år.
 • Krav til norsk mutlig og skriftlig minst på nivå B2.

Gjennomføring av semestrene

En bestemmer selv om en ønsker å fullføre alle fire semestrene fortløpende, eller å ta de trinnvis over lengre perioder, eventuelt å avslutte etter gjennomført enkeltsemester.

Påmelding

Påmelding foregår fortløpende og sendes inn her.
Fortløpende opptak, bindende påmelding, begrenset plasser.

  NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose