NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

Kursmateriell: 

 • Kompendium for hver samling sendes ut før hver helgesamling. Dette sendes ut elektronisk.
 • Studentene får tilgang til forelesning på video og undervisningsvideoer for praktisk trening.
 • Studentene får tilgang til et lukket administrativt- og diskusjonsforum.

Samlinger og selvstudie

 • Det er totalt 17 fysiske helgesamlinger og tre digitale samlinger over to år. Enkel buffet på samlingene.
 • Innholdet på de fysiske samlingene består fortrinnsvis av forelesning, demonstrasjon, øving og ferdighetstrening i små grupper, gruppearbeid, debriefing og faglige diskusjoner i plenum.
 • Under studieforløpet legges det til rette for studentenes egenutvikling.
 • Studentene må påberegne selvstudie, oppgaveløsning og praktisk  ferdighetstrening.
 • Det oppfordres til at studentene deltar i kollokviegrupper.

Elever med gjennomført og bestått eksamen oppnår følgende tittel pr. semester:

 • Semester 1: Diplom Hypnoterapeut – du kan gjennomføre klinisk hypnose og klassisk hypnoterapi.
 • Semester 2: Avansert Diplom Hypnoterapeut – du kan praktisere klinisk hypnose, klassisk hypnoterapi og moderne hypnoterapi.
 • Semester 3: Spesialisert Hypnoterapeut – du kan praktisere klinisk hypnose, klassisk hypnoterapi, moderne hypnoterapi. Du kan «skreddersy» behandlinger og spesialtilpasse alle behandlinger fortløpende ut i  behov. Du kan gi slipp på gammeldagse standardiserte behandlingsoppskrifter og jobbe ut i fra hele mennesket, og dermed gjennomføre individuelle, solid og dyptgående behandlinger.
 • Semester 4: Sertifisert NIHH Hypnoterapeut – du kan praktisere klinisk hypnose, klassisk hypnoterapi, moderne hypnose med et bredt og variert innhold av dyptgående hypnoterapeutiske metoder og teknikker. Du gjennomføre hypnoterapi på en profesjonell måte som overgår alle standardiserte behandlingsoppskrifter. Du skal nå ha tilegnet deg unike ferdigheter, kunnskap og forståelse i faget og kan gjennomføre hypnoterapi på en måte som løfter behandling med hypnoterapi og klinisk hypnose til nye høyder. Gjennomføre individuell behandlinger, hvor det  jobbes ut i fra hele mennesket, med hensyn til alt hva det innebærer. I tillegg til å kunne «skreddersy» behandlingene har du integrert kunnskap, innsikt og ferdigheter for å kunne utføre spesialtilpassede dyptgående behandlinger fortløpende ut i fra den enkelte klient/pasient.

Frivillig eksamen: Det er opp til den enkelte student om hen ønsker å delta på eksamen. For fullført semester uten eksamen tildeles studenten kun kursbevis.

For å oppnå Diplomet Sertifisert NIHH Hypnoterapeut må studenten bestå en praktisk eksamen (med ekstern sensor) og en teoretisk eksamen. Det påløper ingen ekstra eksamensavgift under utdanningen.

For å oppnå diplomet Sertifisert NIHH Hypnoterapeut må studenten vise til integrerte ferdigheter og dybdekunnskap i faget.

Dybdekunnskap og praktiske ferdigheter på et høyt nivå kreves integrering over tid. Av den grunn er det viktig for NIHH at kunnskap og ferdigheter integreres hos studenten før det bygges på med mer avansert kunnskap og ferdigheter. I løpet av studieforløpet, som går over to år, har NIHH studenten tilegnet seg dybdekunnskap og ferdigheter innen fagfeltet på et høyt faglig nivå.

Gjennomført studie kvalifiserer til medlemskap i NFKH

 • Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH) er godkjent av Helsedirektoratet, som utøverorganisasjon for hypnoterapeuter og terapiformen hypnoterapi.
 • NFKH fikk i 2016, som først i Norge, en offentlig godkjenning  for tittelen hypnoterapeut og terapiformen hypnoterapi. 
 • NFKH har landets høyeste fagkrav til utdanning innen hypnoterapi og klinisk hypnose.
 • Medlemskap i NFKH og registrering i utøverregisteret gir rett til benytte tittelen Registrert hypnoterapeut. 
 • NFKH sine medlemmer innfrir de høyeste krav for registrering av hypnoterapeuter i Brreg. (Utøverorganisasjoner stiller forskjellige krav for registrering av hypnoterapeuter i Brreg). 
Studentmedlemskap hos NFKH

Studenter som er under utdanning hos NIHH kan søke studentmedlemskap i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH).
Studentmedlemskap i NFKH innebærer bl.a. at studenten får ansvarsforsikring og kan benytte NFKH sin logo ved å opplyse at hen er under utdanning.

Hypnoterapi og behandling:

 • Ved å benytte klinisk hypnose åpnes det for kontakt med det ubevisste sinnet.
 • Hypnoterapi inkluderer klinisk hypnose, og er en psykoterapeutisk behandlingsform , og åpner for muligheten til å jobbe mot det ubevisste sinnet. 
 • Ved hjelp av hypnoterapi kan det gis tilgang til viktig/nyttig informasjon som ligger lagret i underbevisstheten. Dette kan for eksempel være betydningsfulle hendelser eller opplevelser som «vi har glemt» eller trodde vi hadde glemt, men som likevel vårt system i den levende og levde kroppen og sinnet husker.
 • Hypnoterapi kan åpne for tilgang til informasjon som  er lagret i vår underbevissthet. Lagrede minner og informasjon påvirker vårt indre system og kan enkelte ganger stå i veien for våre mål. Positive tanker har stor innvirkning på atferd og gener, men bare når de er i harmoni med underbevisstheten.   
 • Moderne hypnoterapi er en dyptvirkende behandlingsform som gjør det mulig å forløse og styrke klientens/pasientens egne helsefremmende krefter og immunforsvar.
 • For å kunne oppnå best mulige resultater med hypnoterapi kreves det at hypnoterapeuten har integrert kunnskap og forståelse om at alle mennesker er unike og har sin egen referanse og opplevelse av egen problemstilling. 
 • På utdanningen hos NIHH vil du lære mer enn å «skreddersy» behandlinger. Du vil lære å spesialtilpasse behandlingene fortløpende.  Spesialtilpassing av hypnoterapi åpner opp for det unike potensialet som det virkelig er å hente i behandlingsformen hypnoterapi.
 • Spesialtilpasset og dyptgripende behandling med moderne hypnoterapi krever at hypnoterapeuten har:
  • mengde- og dybdekunnskap i hypnoterapi, som har fått mulighet til modning og integrering over tid gjennom et lengre utdanningsforløp
  • integrert forståelse av det å ta hensyn til hele klienten/pasienten, som omfatter både den levende og opplevde kroppen, erfaringene og personens sinn 
  • en omfattende utdanning innen fagfeltet hypnoterapi, hvor teoretisk- og praktisk kunnskap og tilstrekkelig mengdetrening er modnet og integrert over tid. Dette mener NIHH er helt avgjørende for at en hypnoterapeut klarer å gjennomføre en dyptgripende og spesialtilpasset  behandling med hypnoter

Målgruppe for NIHH sin utdanning er: personer som  ønsker en solid og grundig utdanning innen hypnoterapi og klinisk hypnose. 

NIHH sin utdanning passer for personer som har et eller flere av følgende mål:

 • arbeide profesjonelt som hypnoterapeut, enten som privatpraktiserende hypnoterapeut eller i annen passende arbeidssituasjon
 • benytte deler av hypnoterapi og/eller klinisk hypnose eller elementer fra fagfeltet i sitt yrke
 • tilegne seg utvidet kunnskap innen et bredt og spennende fagfelt, uten ønske om å jobbe profesjonelt med hypnoterapi
 • lære nyttig spesialkunnskap innen ledelse
 • integrere selvinnsikt og egenutvikling på et dypere nivå 

Diplom og kursbevis:

 • Etter fullført og bestått 1. semester tildeles kandidaten kursbevis og diplom: Diplom Hypnoterapeut
 • Etter fullført og bestått 2. semester tildeles kandidaten kursbevis og diplom: Avansert Diplom Hypnoterapeut.
 • Etter fullført og bestått 3. semester tildeles kandidaten kursbevis og diplom: Spesialisert Hypnoterapeut
 • Etter fullført og bestått 4. semester tildeles kandidaten kursbevis og diplom: Sertifisert NIHH Hypnoterapeut.

Opptakskrav

 • Fylt 25 år
 • Tilleggskrav for minoritetsspråklige: norskkunnskaper tilsvarende høyere mellomnivå - norsk muntlig og skriftlig minimum nivå B2.

Gjennomføring av semestrene

Du bestemmer selv om du ønsker å fullføre alle fire semestrene fortløpende, eller  gjennomføre dem trinnvis over lengre perioder, eventuelt å avslutte etter gjennomført enkeltsemester.

Påmelding

Fortløpende opptak!

Bindende påmelding!

Begrenset antall plasser!

  NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose