NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

Hvem passer utdanningen for?

 • Utdanningen passer for personer som jobber eller som ønsker å jobbe med mennesker.
 • Alle som ønsker å jobbe profesjonelt med hypnoterapi.
 • Passer for som ønsker å lære en behandlingsform hvor det blir tatt hensyn til hele mennesket, hvor det jobbes på forskjellige plan og samtidig åpner for muligheten til å jobbe opp mot det ubevisste sinnet. 
 • Passer for personer som ønsker en egenutvikling og/eller innsikt i forhold til seg selv andre mennesker.
 • Personer som søker studieplass på NIHH kommer fra alle slags yrkesgrupper. Hvis du ønsker påfyll av kompetanse for å hjelpe mennesker, kan hypnoterapi være både et nyttig, interessant og spennende valg.
 • Utdanningen har fokus på å utdanne profesjonelle hypnoterapeuter. Den kunnskapen man kan tilegne seg på dette studiet er ment for å styrke den enkelte som person i både privatlivet og i yrkeslivet.
 • Uansett om du er i jobb, søker omskolering eller ønsker å komme tilbake til arbeidslivet igjen, så er muligheten stor for at  denne utdanningen kan være noe for akkurat deg. Dette uansett om ditt behov er full- eller deltidsstilling.
 • Leger, psykiatere, psykologer, psykoterapeuter, sykepleiere og andre som allerede jobber innen helse, og som gjennomfører NIHH sitt to-årlige studie, finner den kunnskapen de tilegner seg på utdanningen nyttig for sitt virke. God innsikt i faget gjør det enkelt å kunne trekke ut aktuelt fagstoff for å tilpasse og benyttes det i deres arbeid.
 • Utdanningen lar seg godt kombinere sammen med en fulltids jobb eller annen utdanning.

Samlinger og selvstudie?

 • Studiet er lagt opp med helgesamlinger som inneholder undervisning i teori, praktisk undervisning, refleksjon og diskusjon i plenum, samt selvøvelse som terapeuter i mindre grupper.
 • Studentene må påberegne selvstudie, oppgaveløsning og praktisk øving mellom samlingene. Undervisningsvideoer for selvstudie er obligatorisk for hver samling. 
  Det oppfordres at studentene deltar i kollokviegrupper.

Gjennomført studie kvalifiserer til medlemsskap i NFKH

 • NFKH – Norsk Forbund For Klinisk Hypnose – er den en godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet.
 • Det er kun medlemmer av NFKH som kan registrere seg med tittelen «hypnoterapeut» ved registrering i registeret for behandlere i Brønnøysundregisteret.
 • Det er kun medlemmer av NFKH som kvalifiserer til å kunne benytte «Registrert» i tillegg til tittelen hypnoterapeut. Dermed er det kun medlemmer av NFKH som har lov til å kalle seg «Registrert hypnoterapeut». 

Studenter som er under utdanning hos NIHH kan søke studentmedlemskap i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose – NFKH.
Studentmedlemskap i NFKH innebærer at studentene får ansvarsforsikring og  kan benytte NFKH sin logo. 

Hypnoterapibehandling:

 • Hypnoterapi er klinisk hypnose som benyttes sammen med hypnoterapautiske og psykoterapeutiske metoder og teknikker. Det er en behandlingsform som gir unike muligheter for å jobbe opp mot det ubevisste sinnet.
 • Direkte tilgang til underbevisstheten vår kan være avgjørende for gode resultater når det jobbes med problemstillinger som for eksempel vanemønster, stressproblematikk, fobi, angst, depresjon og traumatiske hendelser med mer.
 • For å kunne gi en best mulig behandling med hypnoterapi, er det viktig å ta hensyn til at alle mennesker er forskjellige, unike og har sin egen referanse og opplevelse av egen problemstilling. Dette krever egentlig en spesialtilpasset behandling til en hver tid.
 • På utdanningen hos NIHH vil du lære mer enn å «skreddersy» behandlinger med hypnoterapi. Du lærer hvordan du kan spesialtilpasse enhver behandling fortløpende. Noe som vi hos NIHH mener er helt avgjørende for å kunne gi en best mulig behandling med hypnoterapi.

Kursmateriell: 

 • Studentene mottar pensumlitteratur elektronisk.
 • Kompendium og undervisningsvideo tilhørende forelesningen for hver helgesamling. 
 • Undervisningsvideoer med praktisk innhold av forskjellige teknikker, metoder, modeller og caser.
 • Ved bestått deleksamen (frivillig) ved hvert semester mottar studentene eksamensdiplom. Alle studentene mottar kursbevis for hvert semester. 
 • For selvstudie og oppgaveløsning benytter studentene kompendier, undervisningsvideoer og lydfiler. Studentene får tilgang til et lukket administrativt- og diskusjonsforum.
 • Etter fullført utdanning holdes det en skriftlig og en praktisk eksamen med ekstern sensor. Eksamensavgift er inkludert i studieavgiften.

Elever med gjennomført og bestått eksamen, oppnår følgende tittel pr. semester:

 • Semester 1: Diplom Hypnoterapeut
 • Semester 2: Avansert Diplom Hypnoterapeut
 • Semester 3: Spesialisert Hypnoterapeut
 • Semester 4: Sertifisert NIHH Hypnoterapeut

Diplom og kursbevis:

 • Sertifiserte NIHH Hypnoterapeut kvalifiserer til å kunne benytte tittelen Registrert Hypnoterapeut.
 • For å motta diplom på 1. – 3. semester kreves det bestått teoretisk eksamen på hvert av de tre semestrene. 
  Teoretisk eksamen på 1.- 3. semester er frivillig.
 • For å motta kursbevis 1. – 4. semester, så kreves at gjeldende semester er fullført.
 • Etter fullført utdanning holdes det en teoretisk og en praktisk eksamen med ekstern sensor. Ved bestått teoretisk og praktisk eksamen på 4. semester oppnår studenten diplomet som bekrefter Sertifisert NIHH Hypnoterapeut. 

Opptakskrav

 • Ingen forkunnskaper.
 • Fylt 25 år
 • For minoritetsspråklige bør norskkunnskaper tilsvare høyere mellomnivå - norsk muntlig og skriftlig nivå B2.

Gjennomføring av semestrene

Du bestemmer selv om du ønsker å fullføre alle fire semestrene fortløpende, eller å ta de trinnvis over lengre perioder, eventuelt å avslutte etter gjennomført enkeltsemester.

Påmelding

Fortløpende opptak, bindende påmelding og begrenset antall plasser!

  NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose