NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

 1. Hva er hypnoterapi?

  Hypnoterapi er en behandlingsform hvor klinisk hypnose benyttes for å oppnå samarbeid med klientens/pasientens ubevisste sinn. 

  Klassisk hypnoterapi er den formen for hypnoterapi som de fleste hypnoterapeuter kan mestre. Suggesjoner, fortellinger, metaforer, fantasireiser, ferdige skript eller standardiserte behandlingsoppskrifter tilpasses klienten/pasienten og den problemstilling så langt det lar seg gjøre.

  Moderne hypnoterapi er en mer avansert og dyptgripende behandlingsform for hypnoterapi.  Deler av elementer fra klassisk hypnoterapi kan benyttes i tillegg til at hypnoterapeuten har integrert flere forskjellige hypnoterapeutiske metoder og teknikker som fortløpende tilpasses ut i fra den enkelte klient/pasient. En kvalifisert hypnoterapeut benytter det ikke standardiserte behandlingsoppskrifter. 

  Moderne hypnoterapi krever at hypnoterapeuten har god integrert kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet. Denne type behandling omfavner klientens/pasientens levende og den opplevde kroppen, erfaringer og det bevisste- og ubevisste sinnet.

 2. Hva er hypnose?

  Hva er Hypnose?

  Hypnose er en tilstand av forhøyet oppmerksomhet, konsentrasjon og suggestibilitet, hvor en person er mer mottakelig for påvirkning og forslag. I hypnose opplever individer vanligvis en dyp avslapning, og de er mer åpne for å akseptere ideer og forslag som presenteres av en hypnoterapeut. Hypnose kombinert med psykoterapi benyttes til terapeutiske formål, som å behandle angst, fobier, søvnproblemer og andre psykologiske tilstander.

  Hypnose i terapi involverer vanligvis en progressiv avslapning og konsentrasjon, hvor personen blir ledet inn i en tilstand som ligner på dyp avslapning eller dagdrøm. Under denne tilstanden er individet mer mottakelig for forslag og kan oppleve endringer i persepsjon, hukommelse og oppfatning. Det er viktig å merke seg at en person under hypnose ikke mister kontrollen over seg selv og er ikke i en tilstand av søvn. De er bevisste, men i en tilstand av økt mottakelighet.

  Hypnose brukes innenfor en rekke felt, inkludert medisin og psykologi, for å behandle ulike forhold som smerte, angst, depresjon og avhengighet. 

  Hypnose kan også brukes innenfor underholdning, der hypnotisører kan skape morsomme og forbløffende scenarier ved å påvirke frivillige deltakere i en hypnotisk tilstand. Det er ikke mulig å få en deltaker i showhypnose til å utføre noe som er mot deltakeren sine verdier.

  Kilder:

  1. Elkins, G. R., Barabasz, A. F., Council, J. R., & Spiegel, D. (2015). Advancing research and practice: The revised APA Division 30 definition of hypnosis. The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 63(1), 1-9.
  2. Lynn, S. J., Kirsch, I., Barabasz, A., Cardena, E., & Patterson, D. (2000). Hypnosis as an empirically supported clinical intervention: The state of the evidence and a look to the future. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 48(2), 239-259.
  3. Oakley, D. A., & Halligan, P. W. (2013). Hypnotic suggestion: Opportunities for cognitive neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 14(8), 565-576

  Da Norge ikke har en egen allment akseptert definisjon på hva hypnose er. Refereres det her til United States Government, Dep. of Education, Human Services Division  som har definert hypnose slik:

  “Bypass of the critical factor of the conscious mind followed by the establishment of acceptable selective thinking”.

  Oversatt til norsk blir det:

  ”Midlertidig svekkelse av den kritiske faktor og innsetting av akseptabel, selektive tenkning (forslag/påbud)”.

  Hypnose er altså en tilstand hvor den kritiske sansen/faktor er midlertidig forbipassert og sinnet er mer åpent for positive forslag/påbud.

  • Hypnose er et begrep som beskriver en bestemt tilstand hos et levende individ.
  • Ved å bruke hypnotiske teknikker kan det fremkalles forskjellige typer transetilstander.
  • Når en transetilstand blir fremkalt med hjelp fra en hypnoterapeut eller hypnotisør, sier vi at man er i hypnose.
  • Det er forskjellige typer hypnose. Hverdagshypnose, showhypnose, suggesjonshypnose, terapeutisk hypnose, og medisinsk hypnose.
  • Selv om det kan være store variasjoner på de forskjellige nivåene av transetilstand, som man kan oppnå med hypnose, så er det likevel et fellestrekk ved at bevissthetsendringen utgjør en registrerbar transetilstand.
  • Hypnose er en fokusert tilstand av fokusert oppmerksomhet.

  Hypnose er en mental tilstand hvor oppmerksomheten er konsentrert og man er mottakelig for akseptable forslag.

  Når klinisk hypnose benyttes i terapi vil hypnoterapeuten guide klienten mot en behagelig tilstand, for at klienten oppnår en fysisk og mental avslapping. 

  Når hypnose benyttes terapeutisk i klinisk behandling åpners det opp for at klienten kan få tilgang til for eksempel uante ressurser, tidligere hendelser og usunne trosmønstre som normalt sett er utenfor klientens bevisste viten.

  Hva er det egentlig som skjer i kroppen under hypnose?

  Under hypnose med avslapping reduserer det parasympatiske nervesystemet kroppens funksjoner og demper kroppens aktivering. Pusten blir rolig. Puls, blodtrykk og hjertefrekvens dempes og personen blir rolig.

  Søk på:

  Dette viser forskningen

  Hypnose en revitalisering av legekunsten 

  Hverdagshypnose

  Med hverdagshypnose mener vi dagligdagse øyeblikk/stunder hvor vi opplever å være i en eller form for transe.

  Vi går faktisk “ut” og “inn” av hypnotisk tilstand i korte øyeblikk hver eneste dag. De fleste tenker aldri på disse korte øyeblikkene som hypnose. Et klassisk eksempel er en negativ hallusinasjon. Du er i en endret sinnstilstand og leter etter for eksempel nøklene dine. Du har fortalt deg selv gjentatte ganger at de ikke ligger i bokhylla. Du har kikket der flere ganger. Så kommer en annen person til for å hjelpe å lete, og løfter nøklene opp fra hylla rett foran nesa di. Der hvor du har kikket flere ganger. 

  Noen få eksempler på hverdagshypnose eller lett transetilstand:

  • Lese en bok, se en film med så mye fokusert oppmerksomhet at du begynner å “føle med” det som skjer i filmen. Lydene rundt oss blir mer eller mindre borte fordi du gir dem mindre oppmerksomhet.
  • De fleste mennesker befinner seg i en lett hypnotisk tilstand når de lytter til behagelig musikk.
  • Du sitter på en cafè og er i en interessant samtale, lydene fra omgivelsen koples ut fordi du har fokusert oppmerksomhet på samtalen.
  • Du kjører bil og tankene dine har fokusert oppmerksomhet på noe helt annet enn på veien og bilkjøring. Plutselig har du kommet lengre enn det du var oppmerksom på, eller kanskje har du kjørt lengre enn du skulle.

  I lignende tilfeller som nevnt ovenfor, så er det slik at selv om du har fokusert oppmerksomhet og ikke legger merke til lydene rundt deg, så vil hele tiden sansene jobbe for deg. Dette fordi sansene styres ubevisst og kobles aldri helt av. Reflekser vil fortsatt være fullt aktive.

  Ditt ubevisste sinn vil hele tiden ha ”antennene” ute. Hvis det dukker opp noe som er viktig for deg, så vil din fokuserte oppmerksomhet forandres helt automatisk.

 3. Hva kan hypnoterapi brukes til?

  De mest vanlige problemstillingene hvor hypnoterapi benyttes er: 

  • Vaneendringer
  • Livsmestring
  • Selvfølelse, selvtillit mm.
  • Eksamensnerver
  • Påvirke mentale prosesser
  • Behandling av angstlidelser, diverse fobier, depresjon og andre psykiske lidelser
  • Tannlegeskrekk (som egentlig går under fobier: Odontofobi)
  • Søvnproblematikk
  • Stressmestring
  • Stressproblematikk
  • Enurese
  • Allergier
  • Tinnitus (Øresus)
  • Forbedring av idrettsprestasjoner, sangprestasjoner mm.
  • Roe ned nervesystemet
  • Stimulere immunforsvaret
  • Påvirke indre prosesser i kroppen
  • Gi tilgang til indre informasjon som er utenfor vår bevissthet
  • Øke samarbeid på et bevisst og ubevisst mentalt plan
  • Psykosomatiske tilstander
  • Irritabel tarm syndrom
  • Smertehåndtering

  Hypnoterapi/klinisk hypnose kan med fordel benyttes som et supplement i behandling av forskjellige somatiske lidelser.

  Forskning viser - Les mer...

  Psykologforeningen - Hypnoterapi - Les mer...

 4. Er utdanningen godkjent av helsedirektoratet?

  Helsedirektoratet godkjenner ikke utdannelser innen hypnoterapi eller klinisk hypnose. Helsedirektoratet godkjenner fagforbund eller utøverorganisasjoner for alternativ behandling. De forskjellige fagforbund opererer med forskjellige krav for medlemskap i deres forbund.

  Det var Norsk Forbund for Klinisk Hypnose som sørget for at terapiformen Hypnoterapi og tittelen hypnoterapeut i 2015 fikk sin første offentlig godkjenning i Norge. De høye kravene til utdanning og medlemskap i NFKH, som Helsedirektoratet la til grunn for godkjenningen i 2015, er det viktigere enn noen gang for NFKH å opprettholde. Høy kvalitet innen fagfeltet er viktig for å unngå utvanning av faget. Derfor har NFKH pr. i dag NFKH de strengeste og mest omfattende kravene for å godkjenne utdannelser innen hypnoterapi og klinisk hypnose. 

  Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH) er det eneste fagforbundet kun for hypnoterapeuter og er godkjent som utøverorganisasjon av Helsedirektoratet. Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose (NIHH) innfrir alle krav til utdanning som Helsedirektoratet har lagt til grunn for godkjenning av NFKH som utøverorganisasjon for hypnoterapeuter og behandlingsformen hypnoterapi. 

  Helsedirektoratet - Alternativ behandling

 5. Hvordan gjennomføres studiet?
  • Studiet består av 17 fysiske helgesamlinger og tre digitale samlinger fordelt over to år.
  • På de fysiske samlingene gjennomføres det hovedsakelig forelesninger/teoriundervisning, demonstrasjon/videovisning, øvelser og praktisk trening i små grupper.
  • Det leveres ut nye kompendium før hver samling. Det er opp til den enkelte student hvor mye han/hun/hen vil forberede seg med nytt stoff før hver samling.
  • Selvstudie, oppgaveløsning og praktisk trening av hypnoterapi må beregnes under utdanningen. For selvstudie har studentene tilgang til undervisningsfilmer og lydfiler i tillegg til kompendier. Studentene oppfordres til å delta i kollokviegrupper.
  • Hvert semester avsluttes med en frivillig teoretisk eksamen. Etter to år avsluttes studiet med en teoretisk og en praktisk eksamen.
 6. Hvorfor bør en utdanningen innen hypnoterapi gå minst over to år?

  Hypnoterapi og klinisk hypnose er et stort fagfelt. Ved å kunne integrere ny kunnskap og ferdigheter før det bygges på med mer avansert bruk av hypnoterapi øker muligheten for en best mulig forståelse og integrering av faget. Det er essensielt med en modningsprosess når man tar en utdanning innen hypnoterapi. Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH), som også har godkjenning fra Helsedirektoratet, sitt krav for hypnoterapeuter er at en utdanning innen hypnoterapi må gå minst over to år.

  Som studenter hos NIHH har du mulighet til å bygge egen klinikk/bedrift og tjene penger som hypnoterapeut, mens du er under utdanning.  

  NIHH ser viktigheten og verdien av et godt læringsmiljø. Derfor har NIHH  fokus på en trygg læringssituasjon og god sosial atmosfære.

  En 2 års utdanning hos NIHH tilbyr:

  • 17 fysiske samlinger og tre nettundervisninger
  • god bredde i kunnskap og ferdigheter
  • mye praktisk øving og dybde- og mengdetrening på fysiske samlinger
  • 17 kompendier
  • undervisningsvideoer for hver forelesning 
  • undervisningsvideoer av metoder og teknikker
  • opptak fra autentiske behandlinger
  • live demonstrasjoner 
  • praktisk øving med veileder til stede
  • mulighet for progresjon og modning som NIHH anser som vesentlig i forhold til egen utvikling for å bli en grundig og selvstendig hypnoterapeut
  • kursbevis for hvert semester
  • diplom for semester 1.-3. ved frivillig eksamen
  • hoveddiplom som sertifisert NIHH ved bestått praktisk og teoretisk eksamen
  • ingen ekstra eksamensavgifter
  • eget lukket forum for NIHH hypnoterapeuter
  • studentmedlemskap i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH)
  • nær oppfølging og det som trengs av råd og veiledning for oppstart av egen klinikk/bedrift
  • tittelen sertifisert NIHH hypnoterapeut og kvalifiserer til å kunne benytte den beskyttede tittelen Registrert hypnoterapeut

  Dessverre så er tittelen hypnoterapeut ikke er en beskyttet tittel. Derimot så er Registrert hypnoterapeut beskyttet i den grad at det stilles krav til utdanningens innhold, at utdanningen går over minst to år, og at utdanningen må kvalifisere til medlemskap i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH). Det kun er fagforbundet NFKH som har fått godkjenning for tittelen hypnoterapi og behandlingsformen hypnoterapi av Helsedirektoratet. Derfor er det kun medlemmer som av NFKH som har rett til å registrere seg med tittelen hypnoterapeut i utøverregisteret i Brønnøysundregisteret.

  Det er altså kun de hypnoterapeuter som står oppført med tittelen hypnoterapeut i utøverregisteret i Brreg. som har lov til å benytte den beskyttede tittelen Registrert hypnoterapeut. 

 7. Kan NIHH studenter ta betalt for behandlinger med hypnoterapi de utfører på klienter under utdannelsen?
  • Studenter ved NIHH kan ta betalt for å utføre behandling med hypnose under utdanningen. Studenter som ikke har erfaring som terapeut, psykolog eller psykiater venter som regel med å ta betalt for å utføre behandlinger med hypnose til første semester er gjennomført.
  • Etter bestått teoretiske eksamen på første semester hos NIHH, kan studenter søke studentmedlemskap m/ansvarsforsikring i NFKH. Den teoretiske eksamen på studiets tre første semestre er frivillig. For studentmedlemskap i NFKH kreves det at frivillig teoretisk eksamen er bestått. 
  • Som student hos NIHH er det fullt mulig å starte opp egen praksis som hypnoterapeut under studietiden. Tryggheten det kan gi å kunne bygge opp egen praksis, sakte men sikkert, under utdanningen er unikt for studentene hos NIHH.
  • Hos NIHH får studentene nær oppfølging og det som trengs av råd og veiledning for oppstart av egen klinikk/bedrift.     
 8. Hvem passer NIHH sin utdanning for?
  • Utdanningen som NIHH tilbyr er tilpasset for de som ønsker å jobbe profesjonelt med hypnoterapi. Personer som søker studieplass på NIHH kommer fra alle slags yrkesgrupper. Hypnoterapi kan være et godt valg for personer som søker omskolering eller for personer som ønsker å komme tilbake i arbeidslivet igjen. Dette uansett om behovet er full- eller deltidsstilling.
  • Flere av de studentene som har gjennomført utdanningen til NIHH, er etablerte behandlere som opplever at det de har kunne tilbudt sine klienter/pasienter har vært noe mangelfullt. For å kunne oppnå bedre resultater har de valgt å bygge på med hypnoterapi i sin praksis. Studenter hos NIHH er også psykologer, leger, psykiatere, og annet helsepersonell, som ønsker å kunne benytte hypnoterapi eller deler av hypnoterapi i møte med deres pasienter.
  • Her er en uttalelse fra en lege som tok NIHH sin utdannelse, til tross for at hennes plan ikke var å jobbe som hypnoterapeut: «Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose tilbyr veiledning i å lære hypnose som alternativ behandling. For meg har det vært den begynnelsen av en interessant og konstruktiv reise. Jeg skal bruke alt som jeg har lært for meg selv og tilpasse det til mine pasienter. For meg har det vært verdifullt å gjennomføre utdanningen til NIHH, som har minnet meg på at med vilje, empati og disiplin, kan man endre livet sitt når som helst».
 9. Må jeg fullføre alle semstrene fortløpende hos NIHH?
  • Du kan stykke opp utdanningen ved behov. Det gis maks to års permisjon mellom hvert semester.
  • For å oppnå tittelen Sertifisert NIHH Hypnoterapeut og Registrert Hypnoterapeut må du ha gjennomført alle semestrene og bestått praktisk og teoretisk hoved eksamen.
  • Semestrene må tas i kronologisk rekkefølge. Du melder deg opp til de enkelte semestrene, og du bestemmer selv hvor mange du ønsker å gjennomføre. Etter hvert gjennomført og bestått semester, oppnår du en egen grad med tittel innen NIHH sin utdanningsportefølje.
   Les mer - NIHH Studie informasjon
 10. Er hypnoterapi og klinisk hypnose forbeholt leger og psykologer?
  • Nei, det er det ikke. I Norge er det ikke lenger lovregulert for hvem som kan utøve hypnose eller kalle seg hypnoterapeut. Derimot er det lovregulert for hvem som kan benytte tittelen Registrert hypnoterapeut.
  • I Norge er det ikke lovregulert for hvem som kan utøve hypnose eller kalle seg hypnoterapeut. Tittelen hypnoterapeut/hypnoseterapeut/hypnotisør er en ubeskyttet tittel. Dette betyr at det i utgangspunktet ikke stilles formelle krav til utdanning eller kompetanse for å praktisere hypnose eller hypnoterapi. Derimot så er tittelen Registrert hypnoterapeut beskyttet.
 11. Er det kun medlemmer av NFKH som kan registrere seg som hypnoterapeut i Brønnøysundregisteret?

  Svar fra forbrukerombudet:

  Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling er hjemlet i lov om alternativ behandling av sykdom § 3.

  Forskriftens § 3 oppstiller krav til godkjenning av utøverorganisasjon. Som det fremgår av oversendt dokumentasjon er NFKH godkjent som utøverorganisasjon av Helsedirektoratet.

  Av forskriftens § 5 stilles det som vilkår for registrering av utøver i register for alternativ behandling av utøveren er medlem i godkjent utøverorganisasjon. Slik det fremgår av oversendt historikk er NFKH og NIHH godkjente utøverorganisasjoner. Det er imidlertid kun NFKH som er godkjent utøverorganisasjon når det gjelder bruk av tittelen hypnoterapeut. Hypnoterapeuter som er medlem i NIHH kan registrere seg som tanketerapeut.

  Dersom det er slik at NFKH er den eneste utøverorgansisasjonen som er godkjent utøverorganisasjon for hypnoterapeuter, vil KFKH kunne skrive at det kun er medlemmer av NFKH som kan registrere seg som hypnoterapeout i Brønnøysundregisteret.

  Forbrukertilsynet - Lov & Rett - Alternativ behandling

  Register for hypnoterapeuter som har lov til å benytte den beskyttede tittelen Registrert hypnoterapeut, se: https://w2.brreg.no/altbas/utovere_treffliste.jsp?behandlingsform=2015000001&etternavn=&fornavn=&regionsnr=0 

 12. Er det mulig å være i full jobb samtidig som man tar utdanning hos NIHH?

  De fleste av studentene på NIHH er personer som er i fulltids jobb. Siden de fysiske samlingene holdes lørdag og søndag, så vil det være mulig for mange å kombinere jobb og utdanning uten fravær fra jobb.

  Selvstudiet mellom samlingene er tilpasset slik at det skal være mulig å gjennomføre dette i tillegg til fulltidsjobb.

 13. Hva kan jeg beregne i lønn som Hypnoterapeut?

  En årslønn for hypnoterapeuter vil nok variere veldig. Dette fordi det er flere hypnoterapeuter som velger å jobbe deltid som hypnoterapeut. Årsaken til dette varierer. De fleste hypnoterapeuter som har hypnoterapi som sitt yrke startet opp egen praksis.

  Det finnes eksempler på hypnoterapeut som har opparbeidet seg et godt renomme, og har fire til seks måneders ventetid for klientene. I full stilling så vil de mest sannsynlig deres årslønn ligge på ca. kr. 800 000 - 1 000 000 i året.

  Når det gjelder timelønnen for hypnoterapeuter, så er det også store variasjoner. Det er ganske vanlig at timeprisene kan ligge fra kr. 650,- til kr. 1500,- pr. klokketime. Noen har timeavtaler på 90 min. og 120 min. Priser for dette vil ofte ligge mellom
  kr. 900,- til 2500,-.

 14. Det er viktig med en nasjonal godkjenning av utdannelsen, men hva med en internasjonal godkjenning?

  En internasjonal godkjenning er ikke et bekreftende kvalitetsstempel for utdanningen. Det er ingen føringer til krav som en internasjonal godkjenning må inneholde. Derfor er store variasjoner når det gjelder seriøsitet og troverdighet på internasjonale godkjenninger innen hypnoterapi og klinisk hypnose.

 15. For å kunne bli en dyktig hypnoterapeut, holder det da ikke med å kunne hypnotisere?

  Hvis man virkelig ønsker å bli en virkelig dyktig eller profesjonell hypnoterapeut, så må man kunne langt mer enn å hypnotisere og forstå noe om hvordan det ubevisste sinnet virker.

  Selv om man forstår hvilke deler i hjernen, som har de forskjellige oppgavene og hvordan disse delene kan samarbeide og påvirke hverandre, så er det nok ingen som kan påstå at de kan vite hvordan det ubevisste sinnet virker fullt ut. Dette fordi det er enkelte prosesser som det er umulig å måle. I tillegg kan det være annet som spiller inn og påvirker i varierende grad forskjellige mentale prosesser.

  Hvis en hypnoterapeut ikke har tilstrekkelig faglig kunnskap og gode praktiske ferdigheter i faget, så vil dette medføre begrensninger i behandlingen. 

 16. Hva menes med skript?

  Skript er et ferdig oppsett eller skriv som inneholder suggesjoner og har fokus på en bestemt problemstilling og løsning. Dette er den aller enkleste formen å benytte undere behandling med hypnose. Skriptet blir lest opp av hypnoterapeuten etter klienten/pasienten har nådd en transetilstand. Målet med å benytte et skript er å påvirke det ubevisste sinnet til ønsket endring. Ved å benytte skript blir det ikke en spesialtilpasset behandling for den enkelte klient/pasient.

  NIHH har som mål å utdanne trygge og selvstendige hypnoterapeuter, hvor hypnoterapeutene har integrert både kunnskap og ferdigheter, og dermed kan være til stede for å utføre en individuelle behandling på en trygg måte.

  NIHH har fokus på at enhver behandlingstime skal være spesialtilpasset den enkelte klient/pasient.

  Studentene hos NIHH lærer å benytte klinisk hypnose i terapi på flere forskjellige måter. For at en behandling skal kunne spesialtilpasses ut i fra den enkelte klient/pasient, må hypnoterapeuten ha integrert tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter over tid.

  Først når hypnoterapeuten har integrert tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innen faget, kan han/hun/hen løsrive seg fra skript og virkelig gi en spesialtilpasset behandling til den enkelte klient/pasient.

 17. Er det kun de hypnoterapeutene som har en sertifisering fra utdanningen til NIHH, som har lov til å benytte tittelen Registrert hypnoterapeut?

  NIHH er den eneste som tilbyr utdanning som åpner for muligheten for å kunne kalle seg Registrert hypnoterapeut. Tittelen hypnoterapeut er ikke en beskyttet tittel, men Registrert hypnoterapeut er det ikke alle hypnoterapeuter som har lov til å benytte. Det er det regler for hvem som har lov til å benytte den beskyttede tittelen Registrert hypnoterapeut. Det er kun utøvere som er registrert i Register for utøvere av alternativ behandling, som har lov til å legge til Registrert til den tittelen som de står oppført med under registreringen i utøverregisteret i Brreg. Det å legge til noen bokstaver etter Registrert hypnoterapeut, som representerer en forening/forbund, er et bevis på at noen ikke følger de lover og regler som gjelder i norsk lov.

  For å kunne registrer seg med en tittel i utøverregisteret i Brønnøysundregisteret må man være medlem av et fagforbund som er godkjent av Helsedirektoratet. Det enkelte fagforbund har søkt Helsedirektoratet om godkjenning for den behandlingsform og tittel som forbundet representerer.

  Når Helsedirektoratet godkjenner et fagforbund, skjer godkjenningen ut i fra noen kriterier som varierer ut i fra hvilken behandlingsform og tittel det enkelte fagforbund søker godkjenning for.

  Fagforbundet Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH) er det eneste fagforbundet som har fått en godkjenning fra Helsedirektoratet for å kunne benytte tittelen hypnoterapeut og behandlingsformen hypnoterapi. NFKH er dermed forpliktet til å stille de krav til medlemskap som Helsedirektoratet har lagt til grunn for den godkjenningen som er gitt.

  Kravene  som Helsedirektoratet har lagt til grunn, for NFKH sin godkjenning som fagforbund for hypnoterapeuter, er bla. fagkrav, krav til etikk, praktisk øving med godkjent veileder, utdanning over minst to år, noe som er nødvendig for å få den progresjon og modning som anses vesentlig i forhold til egen utvikling for å bli en grundig og selvstendig hypnoterapeut, og gjennomføring av minst 100 klienttimer over to år.

  Pr dags dato er NIHH den eneste utøveraktøren som kan tilby en utdanning som innfrir alle kravene som Helsedirektoratet har lagt til grunn, for godkjenning av NFKH som fagforbund for hypnoterapeuter, og som har en godkjenning fra NFKH.

  De som har diplom som Sertifisert NIHH hypnoterapeut innfrir kravene for medlemskap hos NFKH. De kvalifisere seg da også til å ha lov til å kunne benytte tittelen Registrert hypnoterapeut.

  Da det kun er NFKH som har godkjenning fra Helsedirektoratet for å kunne benytte tittelen hypnoterapeut og behandlingsformen hypnoterapi, så er det kun medlemmer av NFKH som kan registrere seg i utøverregisteret i Brreg. med tittelen hypnoterapeut under behandlingsformen hypnoterapi.

  Pr. dags dato så er det kun NIHH sin 2-årig utdanning kom kvalifiserer til tittelen Registrert hypnoterapeut.

   

 18. Hvorfor er det viktig å gi en spesialtilpasset behandling til den enkelte klient/pasient?

  Alle mennesker er forskjellige, unike og har sin egen referanse og opplevelse av sin egen problemstilling er grunn nok til å at det kreves spesialtilpasset behandling.

   Alle menneske har sin egen historie, livs erfaringer som er en del av den levende og opplevde kroppen. Ved å spesialtilpasse behandlingene for den enkelte klient/pasient åpner opp for muligheten til å ta hensyn til hele mennesket. 

  Det som gir mening for en person i en situasjon, gir nødvendigvis ikke mening for en annen.

   Med spesialtilpasset behandling vil man kunne ta hensyn til viktige detaljer som dukker opp underveis. Dette vil som regel utgjør en forskjell og påvirke resultatet positivt hos den enkelte

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt her, så vil du bli kontaktet av en rådgiver fra NIH. Dersom du ønsker å bli ringt opp, gi beskjed i notat feltet.

Vedlegg (Maks 10Mb):
Alle felter merket (*) er påkrevet

  NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose