NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

 1. Hva er hypnoterapi?

  Hypnoterapi er en behandlingsform hvor det benyttes hypnose kombinert med psykoterapeutiske metoder og teknikker.

 2. Hva er hypnose?

  Hypnose er en tilstand hvor oppmerksomheten er konsentrert. Hypnose er ikke i seg selv en behandling, men kan benyttes i en behandling for å øke tilgang til våre mentale ressurser og det ubevisste sinnet. Det er mange forskjellige former for det å være i en hypnotisk tilstand.

  Dette viser forskningen

  Hypnose en revitalisering av legekunsten

 3. Hva kan hypnoterapi brukes til?
  • Vaneendringer
  • Livsmestring
  • Selvfølelse, selvtillit mm.
  • Eksamensnerver
  • Påvirke mentale prosesser
  • Behandling av angstlidelser, diverse fobier, depresjon og andre psykiske lidelser
  • Tannlegeskrekk (som egentlig går under fobier: Odontofobi)
  • Søvnproblematikk
  • Stressmestring
  • Enurese
  • Allergier
  • Tinnitus (Øresus)
  • Forbedring av idrettsprestasjoner, sangprestasjoner mm.
  • Roe ned nervesystemet
  • Stimulere immunforsvaret
  • Påvirke indre prosesser i kroppen
  • Gi tilgang til indre informasjon som er utenfor vår bevissthet
  • Øke samarbeid på et bevisst og ubevisst mentalt plan
  • Psykosomatiske tilstander
  • Irritabel tarm syndrom
  • Smertehåndtering

  Hypnoterapi/klinisk hypnose kan med fordel benyttes som et supplement i behandling av forskjellige somatiske lidelser.

  Forskning viser - Les mer...

  Psykologforeningen - Hypnoterapi - Les mer...

 4. Er utdanningen godkjent av helsedirektoratet?

  Helsedirektoratet er kun ansvarlige for godkjenning av utøverorganisasjoner som søker om å være med i den frivillige registerordningen for alternative behandlere.

  Helsedirektoratet - Alternativ behandling

 5. Hvordan gjennomføres studiet?
  • Studiet gjennomføres med fysiske helgesamlinger, ca. en helg pr. måned hvert semester over to år.
  • På de fysiske samlingene gjennomføres det hovedsakelig forelesninger/teoriundervisning, demonstrasjon/videovisning, øvelser og praktisk trening i små grupper.
  • Det leveres ut nye kompendium før hver samling. Det er opp til den enkelte student hvor mye han/hun/hen vil forberede seg med nytt stoff før hver samling.
  • Selvstudie, oppgaveløsning og praktisk trening av hypnoterapi må beregnes under utdanningen. For selvstudie har studentene tilgang til undervisningsfilmer og lydfiler i tillegg til kompendier. Studentene oppfordres til å delta i kollokviegrupper.
  • Hvert semester avsluttes med en frivillig teoretisk eksamen. Etter to år avsluttes studiet med en teoretisk og en praktisk eksamen.
 6. Fordeler med 2 års utdanning vs. noen måneders utdanning?

  2 års utdanning gir:

  • Hypnoterapi og klinisk hypnose er et stort fagfelt. Ved å kunne integrere ny kunnskap og ferdigheter før det bygges på med mer avansert bruk av hypnoterapi øker muligheten for en best mulig forståelse og integrering av faget.
  • Med to års utdanning kvalifiserer du til medlemskap i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH).
  • Åpner for muligheten for å kunne benytte den beskyttede tittelen Registrert hypnoterapeut.

  Grunnen til at du kan finne at enkelte skoler tilbyr kun noen måneders utdanning og andre tilbyr to års utdanning for hypnoterapeuter, er fordi hypnoterapeut ikke er en beskyttet tittel og det er ikke en regulert utdanning i forhold til krav. Derimot så er Registrert hypnoterapeut beskyttet i den grad at det stilles krav til utdanningens innhold og lengde, og utdanningen må kvalifisere til medlemskap i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH).

 7. Kan NIHH studenter ta betalt for behandlinger med hypnoterapi de utfører på klienter under utdannelsen?
  • Ja.. Studenter ved NIHH kan ta betalt for å utføre behandling med hypnose under utdanningen. Studenter som ikke har erfaring som terapeut, psykolog eller psykiater venter som regel med å ta betalt for å utføre behandlinger med hypnose til første semester er gjennomført.
  • Etter bestått teoretiske eksamen på første semester hos NIHH, kan studenter søke studentmedlemskap m/ansvarsforsikring i NFKH. Den teoretiske eksamen på studiets tre første semestre er frivillig, men for studentmedlemskap i NFKH så kreves det at frivillig teoretisk eksamen er bestått. Det presiseres at studenter kun tilbyr behandlinger med hypnoterapi innenfor de temaer som foreløpig er gjennomgått på studiet.
 8. Hvem passer NIHH sin utdanning for?
  • Utdanningen som NIHH tilbyr er tilpasset for de som ønsker å jobbe profesjonelt med hypnoterapi. Personer som søker studieplass på NIHH kommer fra alle slags yrkesgrupper. Hypnoterapi kan være et godt valg for personer som søker omskolering eller for personer som ønsker å komme tilbake i arbeidslivet igjen. Dette uansett om behovet er full- eller deltidsstilling.
  • Flere av de studentene som har gjennomført utdanningen til NIHH, er etablerte behandlere som opplever at det de har kunne tilbudt sine klienter/pasienter har vært noe mangelfullt. For å kunne oppnå bedre resultater har de valgt å bygge på med hypnoterapi i sin praksis. Studenter hos NIHH er også psykologer, leger, psykiatere, og annet helsepersonell, som ønsker å kunne benytte hypnoterapi eller deler av hypnoterapi i møte med deres pasienter.
  • Her er en uttalelse fra en lege som tok NIHH sin utdannelse, til tross for at hennes plan ikke var å jobbe som hypnoterapeut: «Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose tilbyr veiledning i å lære hypnose som alternativ behandling. For meg har det vært den begynnelsen av en interessant og konstruktiv reise. Jeg skal bruke alt som jeg har lært for meg selv og tilpasse det til mine pasienter. For meg har det vært verdifullt å gjennomføre utdanningen til NIHH, som har minnet meg på at med vilje, empati og disiplin, kan man endre livet sitt når som helst».
 9. Må jeg fullføre alle semstrene fortløpende hos NIHH?
  • Du kan stykke opp utdanningen ved behov. Det gis maks to års permisjon mellom hvert semester.
  • For å oppnå tittelen Sertifisert NIHH Hypnoterapeut og Registrert Hypnoterapeut må du ha gjennomført alle semestrene og bestått praktisk og teoretisk hoved eksamen.
  • Semestrene må tas i kronologisk rekkefølge. Du melder deg opp til de enkelte semestrene, og du bestemmer selv hvor mange du ønsker å gjennomføre. Etter hvert gjennomført og bestått semester, oppnår du en egen grad med tittel innen NIHH sin utdanningsportefølje.
   Les mer - NIHH Studie informasjon
 10. Er hypnoterapi og klinisk hypnose forbeholt leger og psykologer?
  • Nei, det er det ikke. I Norge er det ikke lenger lovregulert for hvem som kan utøve hypnose eller kalle seg hypnoterapeut. Derimot er det lovregulert for hvem som kan benytte tittelen Registrert hypnoterapeut.
  • I Norge er det ikke lovregulert for hvem som kan utøve hypnose eller kalle seg hypnoterapeut. Tittelen hypnoterapeut/hypnoseterapeut/hypnotisør er en ubeskyttet tittel. Dette betyr at det i utgangspunktet ikke stilles formelle krav til utdanning eller kompetanse for å praktisere hypnose eller hypnoterapi. Derimot så er tittelen Registrert hypnoterapeut beskyttet.
 11. Er det kun medlemmer av NFKH som kan registrere seg som hypnoterapeut i Brønnøysundregisteret?

  Svar fra forbrukerombudet:

  Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling er hjemlet i lov om alternativ behandling av sykdom § 3.

  Forskriftens § 3 oppstiller krav til godkjenning av utøverorganisasjon. Som det fremgår av oversendt dokumentasjon er NFKH godkjent som utøverorganisasjon av Helsedirektoratet.

  Av forskriftens § 5 stilles det som vilkår for registrering av utøver i register for alternativ behandling av utøveren er medlem i godkjent utøverorganisasjon. Slik det fremgår av oversendt historikk er NFKH og NIHH godkjente utøverorganisasjoner. Det er imidlertid kun NFKH som er godkjent utøverorganisasjon når det gjelder bruk av tittelen hypnoterapeut. Hypnoterapeuter som er medlem i NIHH kan registrere seg som tanketerapeut.

  Dersom det er slik at NFKH er den eneste utøverorgansisasjonen som er godkjent utøverorganisasjon for hypnoterapeuter, vil KFKH kunne skrive at det kun er medlemmer av NFKH som kan registrere seg som hypnoterapeout i Brønnøysundregisteret.

  Forbrukertilsynet - Lov & Rett - Alternativ behandling

 12. Er det mulig å være i full jobb samtidig som man tar utdanning hos NIHH?

  De fleste av studentene på NIHH er personer som er i fulltids jobb. Siden de fysiske samlingene holdes lørdag og søndag, så vil det være mulig for mange å kombinere jobb og utdanning uten fravær fra jobb.

  Selvstudiet mellom samlingene er tilpasset slik at det skal være mulig å gjennomføre dette i tillegg til fulltidsjobb.

 13. Hva kan jeg beregne i lønn som Hypnoterapeut?

  En årslønn for hypnoterapeuter vil nok variere veldig. Dette fordi det er flere hypnoterapeuter som velger å jobbe deltid som hypnoterapeut. Årsaken til dette varierer. De fleste hypnoterapeuter som har hypnoterapi som sitt yrke startet opp egen praksis.

  Det finnes eksempler på hypnoterapeut som har opparbeidet seg et godt renomme, og har fire til seks måneders ventetid for klientene. I full stilling så vil de mest sannsynlig deres årslønn ligge på ca. kr. 800 000 - 1 000 000 i året.

  Når det gjelder timelønnen for hypnoterapeuter, så er det også store variasjoner. Det er ganske vanlig at timeprisene kan ligge fra kr. 650,- til kr. 1500,- pr. klokketime. Noen har timeavtaler på 90 min. og 120 min. Priser for dette vil ofte ligge mellom
  kr. 900,- til 2500,-.

 14. Det er viktig med en nasjonal godkjenning av utdannelsen, men hva med en internasjonal godkjenning?

  En internasjonal godkjenning er ikke et bekreftende kvalitetsstempel for utdanningen. Det er ingen føringer til krav som en internasjonal godkjenning må inneholde. Derfor er store variasjoner når det gjelder seriøsitet og troverdighet på internasjonale godkjenninger innen hypnoterapi og klinisk hypnose.

 15. For å kunne bli en dyktig hypnoterapeut, holder det da ikke med å kunne hypnotisere?

  Hvis man virkelig ønsker å bli en virkelig dyktig eller profesjonell hypnoterapeut, så må man kunne langt mer enn å kunne hypnotisere og forstå så langt det er mulig, hvordan det ubevisste sinnet virker.

  Selv om man forstår hvilke deler i hjernen som har de forskjellige oppgavene og hvordan disse delene kan samarbeide og påvirke hverandre, så er det nok ingen som kan påstå at de kan vite hvordan det ubevisste sinnet virker fullt ut. Dette fordi det er enkelte prosesser som det er umulig å måle. I tillegg så kan det være uendelig mye annet som spiller inn og påvirker i varierende grad forskjellige mentale prosesser.

  Hvis en hypnoterapeut ikke har tilstrekkelig faglig kunnskap og gode praktiske ferdigheter innen hypnose, så vil dette medføre at det blir en begrensning for å kunne gjennomføre en spesialtilpasset hypnoterapibehandling, som må gjennomføres uten skript.

 16. Hva menes med skript?

  Skript er et ferdig oppsett eller skriv som har fokus på en bestemt problemstilling og løsning. Dette er den aller enkleste formen å benytte undere behandling med hypnose. Skriptet blir lest opp av hypnoterapeuten etter klienten/pasienten har nådd en transetilstand. Målet med å benytte et skript er å påvirke det ubevisste sinnet til ønsket endring. Ved å benytte skript blir det ikke en spesialtilpasset behandling for den enkelte klient/pasient.

 17. Lærer NIHH sine Hypnoterapeuter å bruke skript?

  På NIHH sin utdanning får studentene tilgang til flere skript. Disse kan benyttes for å øve på stemmebruk, tonefall og tonalitet. NIHH har fokus på at enhver behandlingstime skal være spesialtilpasset den enkelte klient/pasient. Studentene hos NIHH lærer derfor å benytte klinisk hypnose i terapi på flere forskjellige måter uten å benytte skript. For å kunne spesialtilpasse behandlingen ut i fra den enkelte klient/pasient må hypnoterapeuten ha integrert tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter.

  Først når hypnoterapeuten har integrert tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innen faget, kan han/hun/hen løsrive seg fra skript og virkelig gi en spesialtilpasset behandling til den enkelte klient/pasient.

 18. Hvorfor er det viktig å gi en spesialtilpasset behandling til den enkelte klient/pasient?

  Alle mennesker er forskjellige, unike og har sin egen opplevelse av sin problemstilling. Derfor er det viktig har tilstrekkelige kunnskaper for å kunne gjennomføre en spesialtilpasset behandling. For å få et best mulig resultat må behandling spesialtilpasses fortløpende ut i fra det som dukker opp underveis og i forhold til den enkelte person, problemstilling og mål.

  Hos personer med samme problemstilling, så vil man kunne finne at årsaken til problemet, sammensetningen av problemet og den personen dette gjelder, så vil det ofte være betydelige forskjeller til tross for at problemstillingen er den samme. Med spesialtilpasset behandling vil man kunne jobbe med viktige detaljer. Dette vil som regel utgjør en forskjell og påvirke resultatet positivt hos den enkelte klienten/pasienten.

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt her, så vil du bli kontaktet av en rådgiver fra NIH. Dersom du ønsker å bli ringt opp, gi beskjed i notat feltet.

Vedlegg (Maks 10Mb):
Alle felter merket (*) er påkrevet

  NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose