NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

Lisbeth Mikalsen

  • Lisbeth Mikalsen har drevet Oslo Hypnoterapi siden 2005.
  • Hun har hele tre ulike utdanninger innen hypnoterapi og klinisk hypnose bak seg. I tillegg til å være blant de beste i landet på hypnoterapi, så er hun også å regne blant landets beste i Emotional Freedom Technique (EFT), hvor hun har utviklet sin helt unike måte å kombinere EFT med hypnoterapi. Hun kan vise til svært gode resultater
  •  Lisbeth har flere års erfaring med å jobbe med mennesker. Både i administrasjon og i hjelperrollen. Barne- og ungdomsarbeid har stått sentralt i hennes tidligere virke.
  • I sin karriere som hypnoterapeut har Lisbeth jobbet med alle slags typer mennesker i alle aldre, og jobbet med et hav av forskjellige problemstillinger. Hun har flere tusen klienttimer bak seg.
  • Gjennom flere år samarbeidet Lisbeth med en psykolog. De holdt forskjellige kurs i videre oppæring innen hypnoterapi.

www.oslohypnoterapi.no

    NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose