NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose

Dr. Pedro Sait

  • Dr. Pedro Sait kommer opprinnelig fra Chile. I 1982 – 1988 studerte han medisin på Universitet i Oslo. Han studerte i tillegg to år medisin i Mendoza , Argentina.
  • Pedro har arbeidserfaring som assisterende lege ved psyk. avd. på SSK Siden 2005 har Pedro jobbet som privatpraktiserende lege ved Saits Medisinske.
  • Han er spesialist i allmennmedisin og har gjennom flere år sett de gode resultater det har gitt med å kunne kombinere skolemedisin med alternativ medisin/behandling.
  • Pedro innehar en Ph.D. fra Yale University og en M.s.c. Natural Resource Management Environmental Education & Interpretation, samt en B.B.A., International Business & French, James Madison University.

www.saits.no

    NIHH – Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose